Życzenia na Boże Narodzenie 2022

Żyjemy w świecie, gdzie doświadczamy ludzkich słabości, napotykamy na zachowania będące przejawem braku mądrości.
Żyjemy w świecie, w którym wciąż brakuje czasu, aby zaangażowanie zawodowe i pozostałe obowiązki pogodzić z modlitwą i odpowiedzialnością za rodzinę.
Żyjemy w świecie, gdzie chęć posiadania i znaczenia wydaje się być jedynym celem podejmowanych zadań.
Żyjemy w świecie, gdzie brak nadziei na jutro paraliżuje wiele dobrych działań i zniechęca do realizacji.
Tymczasem mądrość jest na wyciągnięcie ręki: “Słowo Ciałem się stało i zamieszkało między nami”.
Takie jest orędzie dzisiejszego dnia – uwierzmy i przyjmijmy treść tego orędzia na serio.
Dzień Bożego Narodzenia to czas wpatrywania się w otwarte niebo i odkrywanie prawdy, że wiara w Nowonarodzonego jest źródłem wolności, siłą prawdy i znakiem autentycznej miłości.

Ks. Zygmunt

Lista telefonów kontaktowych

Telefon stacjonarny:

📞 32 215 70 83

W sprawach nagłych:

📞 600 150 014