Zmartwychwstał Pan

POSŁUCHAJ:


 

O śmierci, gdzie jesteś o śmierci?
Gdzie jest moja śmierć?
Gdzie jest jej zwycięstwo?

Zmartwychwstał Pan,
Zmartwychwstał Pan,
Zmartwychwstał Pan,
Alleluja, Alleluja!

Radujmy się, radujmy się bracia,
Jeśli dzisiaj się miłujemy,
To dlatego, że On zmartwychwstał.

Dzięki niech będą Ojcu,
Który nas prowadzi do Królestwa,
Gdzie się miłością żyje.

Jeśli z Nim umieramy,
Z Nim też żyć będziemy,
Z Nim śpiewać będziemy.

Jezus Zmartwychwstał i żyje – we Mnie, Tobie, Nas. Żyje w Kościele – w Swoim słowie, sakramentach, wspólnocie. Jezus Zmartwychwstał i żyje, ale czy ja w to wierzę, czy ja w Niego wierzę? Jezus Zmartwychwstał – to jest fakt znany od 2020 lat, tylko czy Jezus Zmartwychwstał w moim sercu, moim życiu, rodzinie, we wspólnocie której żyję, którą tworzę?

Niech Jezus Zmartwychwstały zabierze wszystkie nasze lęki, strachy, obawy i obdarzy Nas pokojem.

Niech zabierze wszystkie smutki, rozgoryczenie i obdarzy Nas prawdziwą radością.

Niech wleje w Nasze serca nadzieję, miłość i wiarę.

Niech Jezus Zmartwychwstały da Nam moc, byśmy byli Jego świadkami w naszym środowisku i wszędzie tam, gdzie Nas pośle…

Ks. Zygmunt Mizia

Lista telefonów kontaktowych

Telefon stacjonarny:

📞 32 215 70 83

W sprawach nagłych:

📞 600 150 014