Wypełnione zobowiązanie przyjęte na Chrzcie św.

Bez kategorii |

Jako rodzice odpowiedzialni za życie naszych dzieci w wierze, staraliśmy się w naszych domach stworzyć modlitewny klimat. Dbaliśmy o pogłębienie ich wiedzy religijnej poprzez udział w niedzielnej Eucharystii, katechezie, modlitwie różańcowej roratach, drodze krzyżowej oraz nabożeństwach majowych. Gorąco pragniemy, aby wyrastały na ludzi dobrych, wrażliwych, kochających Boga i bliźniego.

I oto nadszedł dzień, w którym nasze dzieci pouczone na zasadach naszej katolickiej wiary, mając serca oczyszczone w sakramencie pokuty i pojednania pragną osobiście zjednoczyć się z Jezusem, przyjmując Go po raz pierwszy do swoich dziecięcych serc. Dlatego dzisiaj prosimy o udzielenie naszym dzieciom pierwszej w ich życiu Komunii Świętej, by mogły czerpać łaski i siłę, jaką daje Jezus w sakramencie Eucharystii.