Wszystko dla Niepokalanej

Akt wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi
Święta Maryjo, błogosławiona Matko Zbawiciela i Przechwalebna Dziewico! Wysławiamy Cię jako wybraną przez Boga
przed wiekami spośród wszystkich córek ludzkich na Rodzicielkę Jego Syna. Wysławiamy Twoje poczęcie bez skazy grzechu pierworodnego. Wysławiamy Twoją godność Matki i Dziewicy.Wysławiamy Cię jako pośredniczkę wszystkich łask zbawienia.
Wysławiamy najczystsze Serce Twoje, kochające nas miłością macierzyńską.

Dzięki składamy Ojcu Przedwiecznemu, że wybrał Ciebie, abyś
przez Syna swego starła głowę szatana. Dzięki składamy Synowi
Bożemu, że w dziewiczym łonie Twoim stał się człowiekiem, a
umierając na krzyżu dał nam Ciebie za Matkę. Dzięki składamy
Duchowi Świętemu, że przeczyste Serce Twoje obdarzył pełnią łaski i

rozpalił je najpiękniejszą miłością Boga i ludzi.
Niech Tobie, święta Matko Boża, wszystkie pokolenia śpiewają
pieśń chwały, bo Pan jest z Tobą, boś łaski pełna, bo owocem Twego

żywota jest Jezus, Bóg i Zbawiciel ludzi.
Wraz z hołdem miłości i czci pragniemy Twemu Sercu
wynagrodzić za wszelkie zniewagi wyrządzone Twojej godności
Rodzicielki Bożej, za wszystkie uwłaczania Twojemu imieniu; za
obojętność wobec Twej dobroci i niewdzięczność za Twoją miłość
macierzyńską. Razem z wynagrodzeniem ofiarujemy Ci nasze serca,

które pragną Ciebie na wieki wysławiać. Amen.

Wszechmogący Boże, ty zachowałeś Maryję Pannę od wszelkiej zmazy grzechu, aby stała się Matką Twojego umiłowanego Syna i wzorem świętości dla Twoich przybranych dzieci. Uświęć swoim błogosławieństwem te medaliki, które będziemy nosić na znak czci i miłości dla naszej Niepokalanej Matki. Przez Jej orędownictwo wspomagaj nas w walce z grzechem, abyśmy zawsze zachowali godność Twoich przybranych dzieci i mogli radować się w wieczności oglądaniem Ciebie razem z Maryją i Wszystkimi Świętymi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Lista telefonów kontaktowych

Telefon stacjonarny:

📞 32 215 70 83

W sprawach nagłych:

📞 600 150 014