Wielki Czwartek

Wielki Czwartek rozpoczyna Święte Triduum Paschalne.

W tym dniu dziękujemy za dar Eucharystii. Po dwóch latach przerwy, nasz kościół zapełnił się wiernymi, by o godz. 18-tej uczestniczyć w uroczystej mszy świętej Wieczerzy Pańskiej. Po mszy św. w procesji, kapłan przeniósł Najświętszy Sakrament do tzw. Ciemnicy, gdzie do godziny 22:00 można było w ciszy adorować Pana Jezusa.

Jest to również Dzień Kapłański, który był okazją by podziękować ks. Zygmuntowi za wszystko co robi dla parafii, a także powitać Go jako nowo mianowanego proboszcza.

 


 

Wielki Czwartek – jest to dzień, w którym msza święta Wieczerzy Pańskiej sprawowana jest na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, podczas której Chrystus ofiarował Bogu swoje ciało i krew pod postaciami chleba i wina. Po mszy świętej w Ciemnicy, każdy mógł w ciszy adorować Pana Jezusa, powierzyć mu swoje smutki i radości, otworzyć przed nim swoje serce. To również dzień, w którym Pan Jezus ustanowił sakrament Eucharystii i Kapłaństwa.

Dziękujmy Bogu za to, że w ciągu tych wszystkich lat istnienia naszej parafii, nigdy nie zabrakło w niej kapłana, który codziennie sprawował Eucharystię.

Lista telefonów kontaktowych

Telefon stacjonarny:

📞 32 215 70 83

W sprawach nagłych:

📞 600 150 014