WARTO POMAGAĆ

WARTO POMAGAĆ –

podsumowanie akcji PCK – „ZBIÓRKA ARTYKUŁÓW SZKOLNYCH”

We wrześniu Szkolne Koło PCK zorganizowało zbiórkę artykułów szkolnych dla potrzebujących uczniów z naszej szkoły oraz rodzin z Ukrainy znajdujących się w trudnej sytuacji. Od zeszłego roku pomagamy i wspieramy rodziny z rzymskokatolickiej parafii p.w. Przemienienia Pańskiego i Świętego Jana Pawła II w Piotrowicach Dolnych. Akcja organizowana co rok, tym razem również okazała się ogromnym sukcesem. Łącznie zebrano wielki karton przyborów szkolnych: zeszytów, bloków, farb, kredek, piórników, a nawet i plecaków.

Artykuły szkolne zostały osobiście odebrane przez Proboszcza ukraińskiej parafii ks. Adama Bożka, któremu pomagał ks. Proboszcz Zygmunt Mizia.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom i rodzicom, którzy wzięli udział w tej szczytnej akcji za udzieloną pomoc i wsparcie.

Nie liczy się to ile posiadasz,

ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz”

OPIEKUN SZKOLNEGO KOŁA PCK Ewa Janusz wraz

z ks. Proboszczem Zygmuntem Mizią

Lista telefonów kontaktowych

Telefon stacjonarny:

📞 32 215 70 83

W sprawach nagłych:

📞 600 150 014