Uroczysty dzień komunii

Tak czekałem na tę chwilę by usłyszeć głos Twój Panie
w sercu mym radości tyle miłość Twa przepełnia mnie
Oto nastał dzień wspaniały pełen światła i radości
stojąc z dłońmi złożonymi Ciebie tylko prosić chcę.
Uroczysty dzień Komunii jest największą mą radością
Jezus żywy w moim sercu dziś objawił miłość swą.
Z Tobą pragnę się spotykać to dziecięce me pragnienie
na Twe przyjście będę czekać nie opuszczę Ciebie nie.
Doczekałem wielkiej chwili, której nigdy nie zapomnę
przecież wiem, że to w Komunii tu zbawienie znajdę swe.


GALERIA

Lista telefonów kontaktowych

Telefon stacjonarny:

📞 32 215 70 83

W sprawach nagłych:

📞 600 150 014