Umieć uzasadnić swoja wiarę….

Prowadzenie działalności oświatowej jest jednym z istotnych elementów misji Kościoła Katolickiego. U podstaw takiego stwierdzenia leży obowiązek obwieszczania misterium zbawienia wszystkim ludziom oraz troska o integralny rozwój każdego człowieka, powierzone temuż Kościołowi przez samego Jezusa Chrystusa. Realizację tych zadań umożliwiają szkoły katolickie, których przykładem jest Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Melchiora Grodzieckiego w Cieszynie. Każdego roku o tej porze, młodzi ludzie decydują o wyborze szkoły, w której będą mogli realizować swoje marzenia o przygotowaniu się do dorosłego życia. Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Cieszynie stanowi jedną z możliwości takiego przygotowania. Katolickość tej placówki oświatowej przejawia się przede wszystkim w otwartości na każdego ucznia i zapewnieniu mu możliwie optymalnych warunków do nauki. Indywidualne podejście do ucznia umożliwiają mniej liczne klasy i panująca w szkole kameralna atmosfera. Oprócz promowania wszystkich ważnych w chrześcijaństwie wartości, próbujemy w naszej szkole pokazać spójność nauczania Kościoła z osiągnięciami nowoczesnej nauki, szczególnie nauk przyrodniczych. Jest to wyjątkowo ważne w obliczu, często przedstawianego – także dzisiaj, konfliktu na styku nauki i wiary. W Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Cieszynie ukazujemy nieadekwatność takich zabiegów do faktycznego stanu wiedzy. Papież Benedykt XVI wskazywał na umiejętność uzasadniania swojej wiary, jako na jedną z najważniejszych cech współczesnego chrześcijanina, katolika. Tej umiejętności uczymy w naszej szkole.
Jako dyrektor Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Cieszynie zwracam się do Księdza Proboszcza z gorącą prośbą o pomoc w tegorocznej rekrutacji do pierwszej klasy Katolickiego Liceum w Cieszynie. Młodzi ludzie bardzo często czekają na prostą podpowiedź, w jakiej szkole, zdaniem Księdza, mogliby znaleźć swoje miejsce. Zapewne są tacy także w parafii Księdza Proboszcza. Od tego czy będą chętni do kontynuowania edukacji w naszym liceum zależy przetrwanie i rozwój tej szkoły, która jest naszym wspólnym dobrem. W obecnej sytuacji zagrożenia pandemią zwyczajne środki reklamy szkoły są istotnie ograniczone. Jeden uczeń z każdej okolicznej parafii to szansa na stworzenie kolejnej klasy w katolickim liceum.
Szczęść Boże!
ks. Tomasz Sroka
Dane do kontaktu:
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Melchiora Grodzieckiego
Pl. Dominikański 2
43-400 Cieszyn
tel. 33 8525 184
email: grodziecki@wp.pl
grodziecki.sekretariat@wp.pl
https://klo.dziedzictwo.org.pl
https://www.facebook.com/liceumcieszyn

Lista telefonów kontaktowych

Telefon stacjonarny:

📞 32 215 70 83

W sprawach nagłych:

📞 600 150 014