Święto św. Katarzyny Aleksandryjskiej

Święto świętej Katarzyny Aleksandryjskiej – patronki kolejarzy

W dniu 25 listopada przypada święto św. Katarzyny Aleksandryjskiej, męczennicy i patronki kolejarzy, licznie zamieszkujących naszą parafię.

Z tej to właśnie okazji, po okresie prawie 2-letnich restrykcji związanych z panującą pandemią koronawirusa COVID -19 i w konsekwencji wielu ograniczeń w normalnym funkcjonowaniu, mogliśmy wreszcie uczestniczyć już bez żadnych ograniczeń, w pięknej Mszy św. odprawionej w 27 listopada 2022 r. w naszym kościele parafialnym w intencji wszystkich pracowników kolei, emerytów i rencistów kolejowych oraz ich rodzin, a także za radość wieczną zmarłych kolejarzy.
Uroczystą Mszę św. z procesją przez kościół „na wejście” w pierwszą niedzielę adwentu odprawił ksiądz proboszcz Zygmunt Mizia.
W swojej pięknej homilii wzywał do dobrego wykorzystania rozpoczynającego się adwentu i jego owocnego przeżycia by być gotowym w każdej chwili na „przyjście Pana”i być podobnym do naszej patronki. Życzył kolejarzom zdrowia, bezpiecznej i „pewnej” pracy oraz powierzenia wszystkich trosk, zmartwień i radości wstawiennictwu naszej Patronki.

Mszę świętą uświetniła również swoją grą Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy MDK Czechowice-Dziedzice, poczet sztandarowy kolejarzy, uroczyste czytania przedstawicieli kolei oraz dekoracja ołtarza, przygotowana stosownie do obchodzonego święta z obrazem św. Katarzyny Aleksandryjskiej.

Lista telefonów kontaktowych

Telefon stacjonarny:

📞 32 215 70 83

W sprawach nagłych:

📞 600 150 014