Spójrz Ojcze Nasz

Bez kategorii |

 Spójrz, Ojcze nasz, dziś przyszliśmy tu,

By spotkać Cię, powiedzieć parę słów,

By przyjąć Cię do serc i domów naszych,

Byś z nami był po wszystkie dni.

 Dziś, Ojcze nasz, dziękujemy Ci,

Że jesteś w nas, że Zechcesz z nami być.

Pozostań tu, nie odchodź od swych dzieci,

Chcemy być z Tobą po wszystkie dni.

Spójrz, Ojcze nasz, dziś przyszliśmy tu,

By spotkać Cię, powiedzieć parę słów,

By zabrać Cię do rodzin i do domów,

Byś z nami był po wszystkie dni.


GALERIA