Spójrz Ojcze Nasz

 Spójrz, Ojcze nasz, dziś przyszliśmy tu,
By spotkać Cię, powiedzieć parę słów,
By przyjąć Cię do serc i domów naszych,
Byś z nami był po wszystkie dni.
 Dziś, Ojcze nasz, dziękujemy Ci,
Że jesteś w nas, że Zechcesz z nami być.
Pozostań tu, nie odchodź od swych dzieci,
Chcemy być z Tobą po wszystkie dni.
Spójrz, Ojcze nasz, dziś przyszliśmy tu,
By spotkać Cię, powiedzieć parę słów,
By zabrać Cię do rodzin i do domów,
Byś z nami był po wszystkie dni.


GALERIA

Lista telefonów kontaktowych

Telefon stacjonarny:

📞 32 215 70 83

W sprawach nagłych:

📞 600 150 014