Służyć Panu

W sobotę 02.04.2022 w kościele Św. Barbary w Czechowicach-Dziedzicach 10 kandytatów naszej wspólnoty parafialnej zostało pobłogosławionych i uroczyście włączonych do grona lektorów.

Do zadań lektora należy między innymi wierna służba Słowu Bożemu oraz angażowanie się w sprawy kościoła.

„Wdzięczni Bogu za łaski w powołaniu do służb lektorskich przyrzekamy powierzone nam zadania wykonywać sumiennie i gorliwie. Przyrzekamy czytać wyraźnie Słowo Boże i żyć według niego. Przyrzekamy odważnie świadczyć o naszej przynależności do Chrystusa w naszych środowiskach rodzinnych i rówieśniczych”.

Lista telefonów kontaktowych

Telefon stacjonarny:

📞 32 215 70 83

W sprawach nagłych:

📞 600 150 014