Służyć Panu dla Niego żyć

Bez kategorii |

Wczoraj tj. 31 października nasza wspólnota parafialna przeżywała uroczystość przyjęcia do służby liturgicznej nowych ministrantów. Chłopcy po przygotowaniu złożyli przyrzeczenie ministranckie.

Fabian Zarzyna, Natan Miklar, Szymon Dźbik, Wiktor Niesyt w tych słowach potwierdzili, że chcą służyć Panu i dla Niego żyć.

Ja ….   dziękując Chrystusowi Panu * za łaskę powołania ministranckiego, * przyrzekam święte czynności ministranta * wypełniać pobożnie, gorliwie i radośnie * na chwałę Bożą * i dla dobra wspólnoty parafialnej. *święty Tarsycjuszu, módl się za nami. * Amen.