Służyć Panu dla Niego żyć

Wczoraj tj. 31 października nasza wspólnota parafialna przeżywała uroczystość przyjęcia do służby liturgicznej nowych ministrantów. Chłopcy po przygotowaniu złożyli przyrzeczenie ministranckie.
Fabian Zarzyna, Natan Miklar, Szymon Dźbik, Wiktor Niesyt w tych słowach potwierdzili, że chcą służyć Panu i dla Niego żyć.
Ja ….   dziękując Chrystusowi Panu * za łaskę powołania ministranckiego, * przyrzekam święte czynności ministranta * wypełniać pobożnie, gorliwie i radośnie * na chwałę Bożą * i dla dobra wspólnoty parafialnej. *święty Tarsycjuszu, módl się za nami. * Amen.

Lista telefonów kontaktowych

Telefon stacjonarny:

📞 32 215 70 83

W sprawach nagłych:

📞 600 150 014