SENIOR-FON – telefon dla seniora

W związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 i związanymi z nią niedogodnościami samorząd Województwa Śląskiego wyszedł naprzeciw potrzebom najstarszych mieszkańców naszego regionu poprzez m.in. uruchomienie Śląskiego Telefonu dla Seniora SENIOR-fon.
Usługa ta skierowana jest do Seniorów – mieszkańców naszego regionu. Operatorem telefonu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Numer SENIOR-FONu: 32 506 56 40

SENIOR-FON spełnia dwie funkcje:

Funkcję terapeutyczną tj. wsparcie emocjonalne, psychologiczne, rozmowa wspierająca, pomoc w przełamaniu poczucia osamotnienia, wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa.
Funkcję interwencyjną tj. na infolinii będzie można zgłosić problem seniora, a nasi interwenci będą podejmować działania skutecznej koordynacji pomocy dla osób w potrzebie w jej środowisku lokalnym.
Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00
Dyżur pełnią: psychologowie, terapeuci, pedagodzy, pracownicy socjalni i inni interwenci.

Lista telefonów kontaktowych

Telefon stacjonarny:

📞 32 215 70 83

W sprawach nagłych:

📞 600 150 014