Różaniec ratunkiem dla świata

Nabożeństwa różańcowe w tygodniu będą o godz. 17:30, w sobotę o godz. 16:30. Natomiast w niedzielę o godz. 15:00 nabożeństwa różańcowe będą przy kapliczkach – rozpoczniemy u Matki Bożej Częstochowskiej przy ul. Granicznej, w kolejną niedzielę modlić będziemy się przy kapliczce Matki Bożej przy ul. Miliardowickiej. Zapraszam do tej ukochanej modlitw św. Jana Pawła II. W tym roku modlimy się o pokój w naszych sercach, rodzinach, w naszej Ojczyźnie, w Europie i na całym świecie.

Różaniec prowadzić będą:
Poniedziałek – Dzieci przygotowujące się do I Komunii św.
Wtorek – Schola Parafialna
Środa – Dzieci Boże
Czwartek – Krąg Biblijny i Kręgi Miłosierdzia
Piątek – Młodzież przygotowująca się do sakramentu Bierzmowania
Sobota – Żywe Róże Różańcowe

Lista telefonów kontaktowych

Telefon stacjonarny:

📞 32 215 70 83

W sprawach nagłych:

📞 600 150 014