Rowerowa pielgrzymka do Częstochowy

10 sierpnia 2021r. organizowana jest rowerowa pielgrzymka do Częstochowy. Wyjazd sprzed naszego kościoła o godz. 5:45. Następnie po porannej mszy św. w kościele św. Barbary w Czechowicach-Dziedzicach nastąpi wspólny wyjazd na Jasną Górę z Czechowicką grupą Pielgrzymów.
Bliższe informacje można uzyskać u p. Bożka lub na spotkaniu organizacyjnym dnia 4 sierpnia (środa) w salce katechetycznej przy kościele św. Barbary w Czechowicach-Dziedzicach o godz. 18:30 (po mszy św.).
Serdecznie zapraszam.

Lista telefonów kontaktowych

Telefon stacjonarny:

📞 32 215 70 83

W sprawach nagłych:

📞 600 150 014