Rada Parafialna

Parafialna Rada Duszpasterska, w myśl kan. 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego jest instytucją doradczą proboszcza parafii i reprezentacją wspólnoty parafialnej. Wszystkie działania stara się podejmować w duchu odpowiedzialności za parafię i poziom jej życia religijnego.

Z jednej strony wspomaga ona i koordynuje organizację pracy duszpasterskiej, a z drugiej strony wyraża opinię o sprawach parafii oraz wysuwa propozycje dotyczące różnych form apostolstwa świeckich, działalności charytatywnej i działalności na rzecz wspólnoty parafialnej.

Stara się też pomagać w rozeznaniu problemów społeczno-religijnych, występujących na terenie parafii tak, aby duszpasterz spełniał z należytym skutkiem rolę przewodnika dla ludzi. Zmierza do uaktywnienia poszczególnych wiernych oraz zespołów parafialnych i grup apostolskich.

Radzie Parafialnej przewodniczy ks. Proboszcz/Administrator

Zebrania Rady zwołuje ks. Proboszcz/Administrator w zależności od aktualnych potrzeb duszpasterskich.

Aktualni członkowie Rady Parafialnej:

 1. Ks. Zygmunt Mizia

 2. Wojciech Macura

 3. Grażyna Czopnik -Niesytko

 4. Helena Łukosz

 5. Bernadeta Zeman

 6. Martyna Kania

 7. Ślezińska Grażyna

 8. Grygierczyk Jan

 9. Bogacz Paweł

 10. Kuś Piotr

 11. Dziech Janina

 12. Więcek Krzysztof

Lista telefonów kontaktowych

Telefon stacjonarny:

📞 32 215 70 83

W sprawach nagłych:

📞 600 150 014