Pożegnanie i powitanie ks. Proboszcza

Pożegnanie 

 
29 lipca 2018 r. w czasie Mszy Świętej o godz. 11:00, dziękowaliśmy Panu Bogu za 7 lat posługi ks. Zbigniewa Jurasza w naszej wspólnocie parafialnej.
Podziękowania i życzenia składały dzieci, Służba Liturgiczna, Młodzież Oazowa, Diakonia Muzyczna, Towarzystwo Przyjaciół Ligoty, Władze Gminy oraz Przedstawiciele naszej Parafii.
Na nowej drodze Jego posługi życzymy Mu aby jego życiowy bagaż był przykładem postępowania i motywacją dla ludzi, których Pan Bóg postawi na Jego drodze oraz aby Pan Bóg strzegł i Błogosławił Mu, a Duch Święty prowadził na każdej drodze na którą zostanie posłany.
 

Powitanie

 
5 sierpnia 2018 r. o godz. 11:00 na Mszy Świętej przedstawiciele naszej wspólnoty parafialnej
powitali nowego administratora Parafii Miłosierdzia Bożego w Miliardowicach ks. Zygmunta Mizię.
Witając Go w naszej parafii życzymy Mu aby był odważnym i gorliwym głosicielem prawdy o Ewangelii Jezusa Chrystusa, ukazywał nam Jego miłość, poruszał nasze sumienia i troszczył się o naszą świętość, umacniając łaską płynącą z sakramentów.
Życzymy także, aby Jezus Miłosierny umacniał, strzegł i prowadził, a Maryja otaczała Go opieką i wypraszała łaskę radosnej i wiernej służby.

Lista telefonów kontaktowych

Telefon stacjonarny:

📞 32 215 70 83

W sprawach nagłych:

📞 600 150 014