Postanawiam mocno i przyrzekam…

MODLITWA ZAWIERZENIA

O Maryjo, Jutrzenko nowego świata, Matko żyjących,

Tobie zawierzamy sprawę życia:

spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze dzieci,

którym nie pozwala się przyjść na świat,

ubogich, którzy zmagają się z trudnościami życia,

mężczyzn i kobiet – ofiary nieludzkiej przemocy,

starców i chorych zabitych przez obojętność

albo fałszywą litość.

Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna

potrafili otwarcie i z miłością

głosić ludziom naszej epoki Ewangelię życia.

Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej jako zawsze nowego daru,

radość wysławiania jej z wdzięcznością w całym życiu

oraz odwagę czynnego i wytrwałego świadczenia o niej,

aby mogli budować, wraz ze wszystkimi ludźmi dobrej woli,

cywilizację prawdy i miłości

na cześć i chwałę Boga Stwórcy, który miłuje życie” (Jan Paweł II, Evangelium Vitae).

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci
wiedziony pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych
postanawiam mocno i przyrzekam
że od dzisiejszego dnia
w uroczystość Zwiastowania Pańskiego
biorę w Duchową Adopcję jedno dziecko* którego imię jedynie Bogu jest wiadome
aby przez 9 miesięcy, każdego dnia, modlić się o uratowanie jego życia
oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.
Wszyscy Aniołowie i Święci,
a zwłaszcza Święci naszej diecezji i moi Patronowie,
wspierajcie mnie w dochowaniu podjętych postanowień.
Należą do nich:
* codzienna modlitwa różańcowa,
* moje dobrowolne postanowienie,
* modlitwa, którą od dziś codziennie pragnę odmawiać:
Panie Jezu,
za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością
oraz za wstawiennictwem św. Józefa,
Człowieka Zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu
proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka,
które duchowo adoptowałem,
a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady.
Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę,
aby swoje dziecko pozostawili je przy życiu,
które Ty sam mu przeznaczyłeś.
Amen”.

Lista telefonów kontaktowych

Telefon stacjonarny:

📞 32 215 70 83

W sprawach nagłych:

📞 600 150 014