Pod Twoją obronę uciekamy się

Bez kategorii |

Wszyscy mówili, że to kolejarze zmierzający do pracy do Czarnolesia zawiesili obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Przy renowacji kapliczki z dębu przy ulicy Granicznej, państwo Filapek odkryli historię i fundatorów. Po trzydziestu latach szukamy rodziny, która umieściła 6 stycznia 1990 roku kapliczkę na dębie.

Jest to myśl piękna

Jest to myśl droga

Że naszą Matką

Jest Matka Boga


GALERIA