Pod Twoją obronę uciekamy się

Wszyscy mówili, że to kolejarze zmierzający do pracy do Czarnolesia zawiesili obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Przy renowacji kapliczki z dębu przy ulicy Granicznej, państwo Filapek odkryli historię i fundatorów. Po trzydziestu latach szukamy rodziny, która umieściła 6 stycznia 1990 roku kapliczkę na dębie.
Jest to myśl piękna
Jest to myśl droga
Że naszą Matką
Jest Matka Boga


GALERIA

Lista telefonów kontaktowych

Telefon stacjonarny:

📞 32 215 70 83

W sprawach nagłych:

📞 600 150 014