Październik miesiącem różańca – podsumowanie

„Nie ma w życiu problemu, którego by nie można było rozwiązać za pomocą różańca.”
Łucja dos Santos

Miesiąc październik poświęcony jest Maryi i pięknej modlitwie różańcowej.
Tradycyjnie już, w każdą niedzielę października spotykaliśmy się przy kapliczkach Maryjnych, rozsianych w różnych częściach naszej parafii, aby wspólnie z Ks. Zygmuntem, odmówić różaniec. Najliczniejszą grupę stanowili oczywiście dorośli, ale do modlitwy bardzo aktywnie włączyły się również dzieci, szczególnie te, które przygotowują się do pierwszej Komunii Św.

W ostatnią niedzielę października różaniec odmówiliśmy na naszym parafialnym cmentarzu.
Ks. Damian Wąsek, który prowadził w naszej wspólnocie misje parafialne, wygłosił krótką refleksję na temat nieba, czyśćca i piekła.
Jak co roku, do wspólnego śpiewu zaprosiła schola, która dba o oprawę muzyczną naszych niedzielnych spotkań różańcowych.

“Powtarzając dobrze znane i drogie sercu modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu człowiek skupia się na rozważaniu tajemnic zbawienia i przedstawia Bogu za wstawiennictwem Maryi, potrzeby własne i całej ludzkości, prosząc Chrystusa o siły, by mógł bardziej konsekwentnie i wielkodusznie żyć Ewangelią. Kiedyś powszechny był zwyczaj codziennego odmawiania Różańca w rodzinie. Jak dobroczynne owoce przyniosłaby ta praktyka także dzisiaj! Maryjny Różaniec oddala niebezpieczeństwa rozpadu rodziny, jest niezawodną więzią jedności i pokoju”. – Św. Jan Paweł II

 

Kapliczka Matki Bożej Częstochowskiej, ul. Graniczna

 

Kapliczka Matki Bożej Niepokalanej, ul. Nad Potokiem

 

Kapliczka Matki Bożej z Lourdes, ul. Przedszkolna

 

Kapliczka Matki Bożej, ul. Miliardowicka

 

Cmentarz

 

Lista telefonów kontaktowych

Telefon stacjonarny:

📞 32 215 70 83

W sprawach nagłych:

📞 600 150 014