Rozważania do modlitwy różańcowej na każdy miesiąc

Styczeń 2023

Słowo z Pisma Św.:
„Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre
uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” /Mt 5,16/.

Intencja:
O sumienne wypełnianie naszych obowiązków w rodzinie, parafii i w pracy.

Wezwanie:
Święta Boża Rodzicielko – uproś nam u Boga

Dziękczynienie:
Dziękuję i kocham Cię Jezu. Uwielbiam Cię i ufam Tobie Jezu.

 


 

Luty 2023

Słowo z Pisma Św.:
„Wszystko co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych,
Mnieście uczynili” /Mt 25,40/.

Intencja:
O odwiedzanie ludzi chorych, samotnych, przeżywających smutek zwłaszcza po śmierci
bliskiej osoby.

Wezwanie:
Święta Boża Rodzicielko – uproś nam u Boga

Dziękczynienie:
Dziękuję i kocham Cię Jezu. Uwielbiam Cię i ufam Tobie Jezu.

 


 

Marzec 2023

Słowo z Pisma Św.:
„Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta
w pokoleniu Judy” /Łk 1,39/.

Intencja:
O spełnianie uczynków miłosierdzia wobec ludzi doświadczonych cierpieniem.

Wezwanie:
Błogosławiona Maryjo Dziewico, Boża Rodzicielko w tajemnicy Chrystusa i Kościoła
– uproś nam u Boga

Dziękczynienie:
Dziękuję i kocham Cię Jezu. Uwielbiam Cię i ufam Tobie Jezu.

 


 

Kwiecień 2023

Słowo z Pisma Św.:
„Idź i Ty czyń podobnie” /Łk 10,37b/.

Intencja:
O bezinteresowną pomoc bliźnim zwłaszcza w położeniu krytycznym.
O dobry rozwój dzieci i imłodzieży.

Wezwanie:
Matko Miłosierdzia – uproś nam u Boga

Dziękczynienie:
Dziękuję i kocham Cię Jezu. Uwielbiam Cię i ufam Tobie Jezu.

 


 

Maj 2023

Słowo z Pisma Św.:
„A Bóg, czyż weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą
wołają do Niego i czyż będzie zwlekał w ich sprawie” /Łk 18,7/.

Intencja:
O wytrwałą i pokorną modlitwę za Kościół, Ojczyznę, parafię.
O przemiany duchowe, nawrócenia, uzdrowienia.

Wezwanie:
Matko Boża Królowo Polski – uproś nam u Boga

Dziękczynienie:
Dziękuję i kocham Cię Jezu. Uwielbiam Cię i ufam Tobie Jezu.

 


 

Czerwiec 2023

Słowo z Pisma Św.:
„To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak ja Ja was
umiłowałem” /J 15,12/.

Intencja:
O szerzenie braterskiej miłości w naszych rodzinach, małżeństwach, parafii,
sąsiedztwie i pracy.

Wezwanie:
Matko Miłosierdzia – uproś nam u Boga

Dziękczynienie:
Dziękuję i kocham Cię Jezu. Uwielbiam Cię i ufam Tobie Jezu.

 


 

Lipiec 2023

Słowo z Pisma Św.:
„A to jest życie wieczne aby znali Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga,
oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa” /J 17,3/.

Intencja:
O uczestniczenie w życiu religijnym, rozmyślanie, rozmawianie na tematy religijne.
Podejmowanie rekolekcji w czasie wakacyjnym.

Wezwanie:
Matko Miłosierdzia – uproś nam u Boga

Dziękczynienie:
Dziękuję i kocham Cię Jezu. Uwielbiam Cię i ufam Tobie Jezu.

 


 

Sierpień 2023

Słowo z Pisma Św.:
„Daj sługom Twoim głosić Słowo Twoje z całą odwagą” /Dz 4,29/.

Intencja:
O odważne mówienie o Kościele, o wierze, o Chrystusie i Ewangelii.
O modlitwę za kapłanów, biskupów, Ojca Św., o świętość dla nich. O trzeźwość narodu.

Wezwanie:
Matko Miłosierdzia – uproś nam u Boga

Dziękczynienie:
Dziękuję i kocham Cię Jezu. Uwielbiam Cię i ufam Tobie Jezu.

 


 

Wrzesień 2023

Słowo z Pisma Św.:
„Ci, którzy wierzą w Boga, mają się starać usilnie o pełnienie dobrych
uczynków” /Tt 3,8/.

Intencja:
O ożywienie działalności w naszej parafii, za dzieci, młodzież, kapłanów, ludzi starszych
i samotnych.

Wezwanie:
Matko Miłosierdzia – uproś nam u Boga

Dziękczynienie:
Dziękuję i kocham Cię Jezu. Uwielbiam Cię i ufam Tobie Jezu.

 


 

Październik 2023

Słowo z Pisma Św.:
„Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara
bez uczynków” /Jk 2,26/.

Intencja:
O wytrwałą modlitwę różańcową jako oręż walki ze złem.

Wezwanie:
Matko Miłosierdzia – uproś nam u Boga

Dziękczynienie:
Dziękuję i kocham Cię Jezu. Uwielbiam Cię i ufam Tobie Jezu.

 


 

Listopad 2023

Słowo z Pisma Św.:
„Kto nie miłuje swego brata, nie jest z Boga” /1J 3,10/.

Intencja:
O ratowanie dusz przez odmawianie Koronki do Bożego Miłosierdzia i wypraszanie
nawrócenia stojącym z dala od Kościoła.

Wezwanie:
Matko Miłosierdzia – uproś nam u Boga

Dziękczynienie:
Dziękuję i kocham Cię Jezu. Uwielbiam Cię i ufam Tobie Jezu.

 


 

Grudzień 2023

Słowo z Pisma Św.:
„Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki
i położyła w żłobie” /Łk 2,7/.

Intencja:
O zauważenie chorych, samotnych w okresie Świąt Bożego Narodzenia, zorganizowanie
opłatka lub zaproszenie na Wigilię do domu. Dzielenie się uśmiechem, radością
i rzeczami materialnymi.

Wezwanie:
Matko Niepokalanie Poczęta – uproś nam u Boga

Dziękczynienie:
Dziękuję i kocham Cię Jezu. Uwielbiam Cię i ufam Tobie Jezu.

Lista telefonów kontaktowych

Telefon stacjonarny:

📞 32 215 70 83

W sprawach nagłych:

📞 600 150 014