Róża kapłańska Św. Jana Pawła II

Róża kapłańska powstała w 2000 roku i jak sama nazwa mówi, modli się za kapłanów.

Na samym początku Róża ta objęła modlitwą naszego ks. proboszcza, następnie po dwóch latach, poszerzyliśmy modlitwę za innych kapłanów, a także objęlismy nią naszych biskupów oraz Ojca Świętego Jana Pawła II. Jesienią 2002 roku nawiązaliśmy współpracę z siostrą Gabrielą z Betańskiej Misji Wspierania Kapłanów. Obecnie dom modlitwy Betańskiej Misji Wspierania Kapłanów znajduje się w Gdańsku. W dalszym ciągu modlimy się za kapłanów z kraju i za misjonarzy z Madagaskaru, z Republiki Środkowej Afryki, Zambii, Argentyny, Ukrainy, Rosji, Albanii, Czech i Nikaragui. Po śmierci papieża Jana Pawła II, został On patronej Róży Kapłańskiej. Róża ta została wówczas zgłoszona w Rzymie jako grupa modlitewna o rychłą beatyfikację i kanonizację Ojca Św. Jana Pawła II.

Obecnie każda osoba z Róży wyraziła zgodę na objęcie opieką duchową jednego znanego z imienia kapłana.

Lista telefonów kontaktowych

Telefon stacjonarny:

📞 32 215 70 83

W sprawach nagłych:

📞 600 150 014