Lektorzy

Spotkania dla lektorów:

w każdą środę o godz. 18:30

 


 

„Warto być w służbie ołtarza, ponieważ może to pogłębić naszą relację z Jezusem i pogłębić wiarę” a po drugie „ Bóg jest radością” – Św. Franciszek z Asyżu

 

Pięć przykazań lektora:
• Lektor poznaje i rozważa Słowo Boże i stara się prowadzić życie według niego.
• Lektor starannie przygotowuje się do liturgii przez modlitwę, a także ćwiczy tekst czytań.
• Lektor dba o czystość swojej duszy przez regularną spowiedź. Pilnuje czystości swojego języka.
• Lektor świadczy o Chrystusie w swojej codzienności, przez postępowanie, postawy i sumienne wypełnianie swych obowiązków.
• Lektor jest przykładem dla innych, młodszych ministrantów. Swoim życiem zachęca wszystkich do naśladowania wzorców zawartych w Słowie Bożym.

Do zadań lektora należy:
• wierna służba Słowu Bożemu;
• angażowanie się w sprawy Kościoła;
• współpraca w dziele apostolstwa;
• wykonywanie w zgromadzeniu liturgicznym czytań biblijnych (wszystkich prócz Ewagelii);
• zapowiadanie intencji modlitwy powszechnej;

Lektor powinien w sytuacji braku ministrantów odpowiednich stopni zatroszczyć się o:
• przygotowanie ceremonii liturgicznej;
• wyznaczenie funkcji osobom czynnie uczestniczącym w liturgii;
• przygotowanie i odczytanie komentarzy;

Lista telefonów kontaktowych

Telefon stacjonarny:

📞 32 215 70 83

W sprawach nagłych:

📞 600 150 014