Sakrament Chrztu Świętego

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Jest konieczny do zbawienia.

Rodzice mają obowiązek słowem i przykładem formować dzieci w wierze i praktyce życia chrześcijańskiego. Podobny obowiązek spoczywa na chrzestnych.

Wychowanie dziecka w wierze oznacza:

 1. przekazanie mu podstawowych prawd wiary i zasad moralności głoszonych przez Kościół rzymsko-katolicki;
 2. nauczenie dziecka modlitwy;
 3. włączenie go w życie wspólnoty katolickiej poprzez udział we Mszy św. niedzielnej i świątecznej oraz w nabożeństwach;
 4. posyłanie dziecka na naukę religii;
 5. doprowadzenie go do pełnego udziału w Eucharystii i do przyjęcia sakramentu bierzmowania;
 6. wprowadzenie go w dojrzałe i odpowiedzialne życie chrześcijańskie.

Odłożenie udzielenia chrztu mogłoby nastąpić jedynie wówczas, gdy zupełnie nie byłoby nadziei na to, że dziecko będzie wychowywane po katolicku.

Rodzice dziecka spełniają główną rolę w przygotowaniu do chrztu:

 1. Obierają dla dziecka odpowiednie imię, pochodzące od Świętego, który byłby dla dziecka patronem, wzorem do naśladowania i orędownikiem u Boga. W przypadku nadania imienia jeszcze nieuświęconego radzi się dodanie drugiego imienia chrześcijańskiego;
 2. Przygotowują się do świadomego udziału w obrzędzie chrztu (pomaga im w tym spotkanie z duszpasterzem, katechizm, przygotowanie przedchrzcielne);
 3. Kupują dla dziecka świecę chrzcielną i białą szatkę;
 4.  Wybierają właściwych chrzestnych;
 5. Zgłaszają dziecko do chrztu w kancelarii parafialnej przynajmniej tydzień wcześniej i dostarczają księdzu Odpis Aktu Urodzenia Dziecka, metrykę ślubu kościelnego – jeśli był poza parafią. Przy spisywaniu chrztu podają swoje imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, datę i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska swoich rodziców, datę i miejsce ślubu, imiona i nazwiska chrzestnych oraz ich miejsce zamieszkania. Jeśli dziecko jest spoza naszej parafii należy dostarczyć zgodę na piśmie proboszcza własnego rodziców.

Na Mszy św., podczas której dziecko otrzymuje chrzest rodzice i chrzestni powinni przystąpić do Komunii św. (jeśli rodzice nie mają przeszkód).

Chrztu udziela się w 2. i 4. niedzielę miesiąca o godz. 11:00

Chrzest należy zgłosić w kancelarii parafialnej i przedłożyć odpowiednie dokumenty.

Przygotowania przed chrztem dla rodziców i rodziców chrzestnych odbywają się w piątek o godz. 18:30 przed niedzielą chrztu.

Lista telefonów kontaktowych

Telefon stacjonarny:

📞 32 215 70 83

W sprawach nagłych:

📞 600 150 014