UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH                          1 listopad 2020

Boże Słowo stawia nam wymagania i prostuje błędne mniemania o sobie. Ofiara Chrystusa przynosi nam uzdrowienie. Odrzućmy obłudę i pychę, by dotarło do nas wezwanie Boga i dokonało się nasze nawrócenie. Jesteśmy pyszni i obłudni, podobni do faryzeuszów i mylą nas zewnętrze pozory. Uznajmy swe grzechy wobec Boga i ludzi, by zyskać przebaczenie.

1. Dzisiejsza uroczystość rozpoczyna czas modlitwy i odpustu, który możemy ofiarować za dusze w czyśćcu cierpiące. Dzisiaj o godz.14.30 modlitwy z wypominkami, o godz. 15.00 Msza św. za zmarłych w tym roku i wypominanych w naszej świątyni.

2. By uzyskać odpust zupełny dziś i jutro potrzebne jest: pobożne nawiedzenia Kościoła, odmówienie Ojcze Nasz i Wierzę w Boga, modlitwę w intencji Ojca Świętego, spowiedź św. komunię św., zerwanie z przywiązaniem do grzechu.W dniach od 1 do 30 listopada nawiedzając cmentarz i modląc się za zmarłych, spełniając zwykłe warunki odpustu. Szczegóły na stronie.

3. Modlitwy z wypominkami za zmarłych w kościele od 2 – 7 listopada pół godziny przed Mszą św. wieczorną.

4. W poniedziałek wspominamy Wszystkich wiernych Zmarłych.

5. W środę wspominamy św. Karola Boromeusza

6. W piątek od godz. 7.30 odwiedzę chorych i starszych parafian, którzy sobie tego życzą.

7. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Możliwość sakramentu pokuty codziennie, w piątek od godz. 16.30.

8. W pierwszą sobotę po Mszy św. wieczornej ok. 17.30, kolejne nabożeństwo wynagradzające za grzech Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny

9. W sobotę 7 listopada w godz. 8.00 do 11.30 przyjmowane będą intencje mszalne na rok 2021.

10. Bóg zapłać wszystkim, którzy zadbali o piękno naszej świątyni w minionym tygodniu. Troskę, o kościół dziś powierzamy rodzinom: Skrężyna, Skrężyna, Skrężyna, Tomanek, Przemyk, Basiura, Basiura, Rainko ul. Powstańców Śląskich.

11. Od 1 listopada wracamy do modlitwy o godz. 20.30, będziemy modlić się za naszą Ojczyznę, zapraszam do wspólnej modlitwy.

12. Zachęcam do czytania Dużego i Małego Gościa Niedzielnego i parafialnej Iskierki Miłosierdzia.