„Odmawiajcie Różaniec, aby wyprosić pokój dla świata”.

Świat pustoszyła I wojna światowa. Papież Benedykt XV szuka pomocy u Maryi, prosi armię dzieci pierwszokomunijnych o odmawianie różańca i wzywa Kościół do odprawienia nowenny o pokój na świecie.
W ostatnim dniu tej nowenny 13 maja 1917 roku, Maryja przychodzi do Cova da Iria, by ukazać światu drogę pokoju:„Odmawiajcie Różaniec, aby wyprosić pokój dla świata”.
W ostatnim październikowym objawieniu nazywa siebie Matką Boską Różańcową. We wszystkich sześciu objawieniach w Fatimie różaniec Maryi został ukazany światu, jako środek dla nawrócenia grzeszników, który ma moc zwyciężyć zło szerzące się w świecie, a nawet zatrzymać lawinę apokaliptycznych wydarzeń – to duchowa broń do walki z szatanem. Dany nam jako pomoc i zadanie. Niech uczy nas ufności !
W samym centrum Orędzia Fatimskiego jest droga – droga, która prowadzi do Nieba. Matka Najświętsza schodzi na ziemię tylko po to, aby jak najwięcej swoich dzieci wprowadzić do Nieba, by w Jej Niepokalanym Sercu uratować wielu przed piekłem.
Tak zechciał Bóg, aby świat tonący w grzechach został ocalony na drodze poświęcenia go Niepokalanemu Sercu Maryi, aby stało się Ono dla nas Arką Przymierza.
Kto poświęci się Jej Niepokalanemu Sercu i odda się Jej z ufnością, kto będzie Ją naśladował, kto w Jej Sercu zamieszka, stanie się wkrótce człowiekiem spełnionej nadziei, niezawodnej wiary i najpiękniejszej miłości bez końca.
Tak, na zegarze wybiła godzina Niepokalanego Serca Maryi !
Św. Ludwik Grignion de Montfort, nauczyciel Św. Jana Pawła II mówił:„Trzeba wlać swoje życie w Jej formę, upodobnić się do Niej”.
„Moje Niepokalane Serce będzie ci schronieniem i drogą, która zaprowadzi cię do Boga” ogłosiła Matka Boża Siostrze Łucji w czasie czerwcowego objawienia w Fatimie.
W 2010 r. papież Benedykt XVI odwiedził Fatimę i stwierdził: „Łudziłby się ten, kto by sądził, że prorocka misja Fatimy się zakończyła”. Ciemne chmury, a nawet coraz ciemniejsze, wiszą nad światem, który wyparłszy się Boga, zdąża ku przepaści.
Pan Jezus wzywa nas do zadośćuczynienia za zniewagi Niepokalanego Serca Swej Matki w pierwsze soboty miesiąca, poprzez odbytą spowiedź, komunię św. kwadrans rozmyślania z Maryją oraz część różańca, a wszystko to w jednej tylko intencji – wynagradzającej.
Ze wszystkiego, co możecie składajcie Bogu ofiary, jako akt zadośćuczynienia za grzechy, którymi jest obrażany oraz z nawrócenie grzeszników. Ściągniecie w ten sposób pokój na waszą ojczyznę”– pouczał wizjonerów Anioł Portugalii. Dzieci Fatimskie, poprzez ofiarowywanie Bogu codziennych cierpień, czyli przez tzw. „białe męczeństwo,” osiągnęły Niebo.

Królowa Pokoju z Fatimy ofiarowała nam narzędzia zwycięstwa: puklerzem jest pokuta, ofiara, wynagrodzenie;

mieczem – Różaniec, źródłem siły – Eucharystia, strategią walki – poświęcenie Niepokalanemu Sercu Maryi.

Angażujmy się po zwycięskiej stronie! Ratujmy wraz z Maryją siebie i ten grzeszny świat. Przewodzi nam Maryja, która zetrze głowę węża!
Orędzie z Cova da Iria to sama nadprzyrodzoność! Nie dotyczy ono doczesności. Nie chodzi o nasze szczęście na tym świecie. Liczy się tylko nasza wieczność! Mamy dostać się do Nieba, lecz nie tylko my sami. Mamy zatroszczyć się również o życie wieczne naszych sióstr i braci. Nie ma dla nas ważniejszego zadania, jak ratować grzeszny ten świat.
Jeśli codzienne ofiary i umartwienia tzw.”białe męczeństwo” nie okażą się wystarczające, to krew Męczenników, zbierana przez Aniołów, uśmierzy w końcu Sprawiedliwość Bożą!
Nie cierpienie winowajców, ale męka ludzi dobrych – tych niewinnych – ona zakończy czas Bożego oczyszczenia.
Fatima głosi jednak światu nadzieję, ale czy świat, tak bardzo potrzebujący światła nadziei, usłyszał to wołanie? “Na koniec moje Niepokalane Serce zatryumfuje”- zapowiedziała Maryja, lecz przez owo “na koniec”, możemy spodziewać się drogi cierpienia, prowadzącej ludzkość w lepsze jutro. Jednak pewność zwycięstwa z Niepokalaną, nosimy w sercach.
“Idąc za Nią, nie zbłądzisz. Modląc się do Niej, nie zwątpisz. Myśląc o Niej, nie zmylisz się. Jej się trzymając, nie zginiesz. Pod Jej opieką nie doznasz lęku. Gdy Cię prowadzić będzie, nie utrudzisz się. Gdy Ci będzie łaskawa, dojdziesz do celu” – tak zapewnia św. Bernard z Clairvaux.
Gdy dzisiaj świat zdaje się zdążać do unicestwienia, balansuje na krawędzi wojny, gdy liberalizm czyni zamach na polską katolicką duszę, otwórzmy nasze serca na słowa umierającego Proroka, jakim był niewątpliwie Sługa Boży- Kardynał Prymas Hlond:
Zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie to zwycięstwo Matki Najświętszej. Nastąpi wielki tryumf Serca Matki Bożej, po którym Chrystus króluje nad światem przez Polskę”.
Niech Maryja nasza Pani Jasnogórska, Królowa i Matka nasza, żyje i króluje w naszych sercach, w rodzinach i w całym społeczeństwie.
Maryjo Różańcowa Królowo – raduj się, gdyż cały ten miesiąc październik, Polska będzie rozbrzmiewała Twoim różańcem świętym. Przyjmij nasze modlitwy i pomóż nam wybłagać nowy cud różańcowy dla Kościoła w Polsce, dla naszej ojczyzny i naszych rodzin. Uratuj polską młodzież dla Chrystusa.
Maryjo, Matko nasza, ratuj nas grzeszników, przyjmij do Twego Niepokalanego Serca i drogą najkrótszą i najpiękniejszą prowadź do Syna !
Do Ciebie się cały świat ucieka przez Różaniec Twej pomocy
czeka – Różańcowa Dziewico Maryjo!”

Lista telefonów kontaktowych

Telefon stacjonarny:

📞 32 215 70 83

W sprawach nagłych:

📞 600 150 014