Nowi żołnierze Jezusa…

Dziękując Bogu za plony, dzisiaj nasza ministrancka grupa powiększyła się o kolejnych ministrantów i lektorów. Cieszymy się bardzo razem z Dawidem, Przemkiem, Łukaszem, Jakubem i Szymonem i życzymy im gorliwości w służbie dla Największego i Najlepszego Pana. Króluj nam Chryste..
Ja…, * dziękując Chrystusowi Panu * za łaskę powołania ministranckiego, * przyrzekam święte czynności ministranta * wypełniać pobożnie, gorliwie i radośnie * na chwałę Bożą * i dla dobra wspólnoty parafialnej. *święty Tarsycjuszu, módl się za nami. * Amen.

Lista telefonów kontaktowych

Telefon stacjonarny:

📞 32 215 70 83

W sprawach nagłych:

📞 600 150 014