Niezastąpieni – rodziny zastępcze

Niezastąpieni – Rodziny Zastępcze – naszą misją jest znaleźć pośród chrześcijan jak najwięcej domów zastępczych dla dzieci, które z różnych powodów go straciły.
Pragniemy, by poczuły się kochane.

 

Jaka wygląda sytuacja dzieci odbieranych rodzicom w Polsce?

Co roku w Polsce kilkaset dzieci odbieranych jest biologicznym rodzicom z powodu skrajnej biedy, patologii, agresji, alkoholizmu, czy wyjątkowej niezaradności życiowej tych ostatnich.

W tym momencie dla tych rodziców rozpoczyna się procedura albo całkowitego odebrania praw rodzicielskich, albo udowodnienia, że są w stanie zapewnić dzieciom odpowiednią opiekę. Dzieci odebrane takim rodzicom określa się jako te “z nieuregulowaną sytuacją prawną”, co oznacza, że nie mogą być adoptowane.

Chociaż polskie prawo wręcz narzuca konieczność umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych, po to, aby zapobiegać dalszej patologizacji ich zachowań, to w praktyce wciąż brakuje domów, które by chciały przygarnąć dzieci z tak nieuregulowaną sytuacją prawną.

Z kolei każdy dzień spędzony w domu, gdzie dziecko czuje się bezpieczne i ważne, jest bezcenny dla jego przyszłości. Taki dom jest ostatnią nadzieją na prawidłowy rozwój dziecka i przygotowanie go do funkcjonowania w społeczeństwie i dorosłym
życiu.

W rezultacie najczęściej

Czekają na rozwój sytuacji, tułając się po ośrodkach i domach dziecka. Każdy dzień bez rodziców, miłości, wsparcia w nauce, bezpieczeństwa, to topniejące więzi i pogłębiające się wykluczenie społeczne, wzmacniające się dysfunkcje w nauce,
nawiązywaniu relacji.

Kim są rodziny zastępcze i na czym polega rodzicielstwo zastępcze?

Rodzina zastępcza zapewnia dzieciom bezpieczny dom i opiekę aż do czasu wyjaśnienia sytuacji prawnej ich rodziców biologicznych.

Dzieci mogą trafić do rodziny zastępczej do czasu, aż rodzice biologiczni będą w stanie zapewnić im odpowiednie warunki. Mogą też trafić na krótki okres czasu, dopóki sąd nie ureguluje ich sytuacji prawnej umożliwiającej ich adopcję. Najczęściej dzieci zostają z rodzinami do momentu usamodzielnienia, którego czas zależy od rodzaju szkoły jaką wybiorą.

Rodziny zastępcze mogą funkcjonować na dwa sposoby – zawodowo lub nie zawodowo. Zawodowi rodzice zastępczy pracują na “pełny etat” przez opiekę nad dziećmi, otrzymując wynagrodzenie od państwa (3000 brutto), przyjmując pod swój dach więcej niż trójkę dzieci.
Niezawodowi rodzice zastępczy pracują zawodowo, jednocześnie przyjmując od jednego do trójki dzieci. Liczba przyjętych dzieci zależy od nich.

Ważne: rozdzielanie rodzeństwa odebranego rodzicom biologicznym jest kolejną traumą. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby tego unikać.

 

Dowiedz się więcej odwiedzając oficjalną stronę klikając tutaj >

Lista telefonów kontaktowych

Telefon stacjonarny:

📞 32 215 70 83

W sprawach nagłych:

📞 600 150 014