„Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”

Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko

„Świadkowie wiary chrześcijańskiej, którzy żyli w ostatnim stuleciu zarówno na Wschodzie jak i na Zachodzie, potrafili zrealizować w swoim życiu Ewangelię mimo wrogości i prześladowań, często aż po najwyższą próbę przelania krwi. Świadkowie, szczególnie ci, którzy ponieśli męczeństwo, są wielkim, wymownym znakiem, który mamy podziwiać i naśladować. Potwierdzają oni żywotność Kościoła; jawią się jako światło dla Kościoła i dla ludzkości, ponieważ pozwolili zajaśnieć w ciemnościach światłu Chrystusa” (Jan Paweł II, Ecclesia in Europa, 13).

W dniu 9 października mogliśmy poznać życie i męczeństwo Bł. Ks. Jerzego, zwiedzając Muzeum Ks. Jerzego na Żoliborzu, uczestnicząc we Mszy św. w parafii św. Stanisława Kostki, gdzie wikarym był ks. Jerzy.
 

 

Lista telefonów kontaktowych

Telefon stacjonarny:

📞 32 215 70 83

W sprawach nagłych:

📞 600 150 014