Misterium Męki Pańskiej “PASJA”

19 marca sporą grupą parafian, wraz z Ks. Zygmuntem i Ks. Kazimierzem udaliśmy się do Teatru im. Adama Mickiewicz w Cieszynie na inscenizację Męki Pańskiej.

Sztuka została przygotowana i wykonana przez amatorski zespół teatralny działający przy parafii św. Elżbiety w Cieszynie pod przewodnictwem siostry Jadwigi Wyrozumskiej, Elżbietanki, która przez swoją działalność przybliża ludzi do Boga.

Aktorzy odtwarzali wydarzenia biblijne, rozpoczynając od zawarcia przymierza na Górze Synaj, przez chrzest w Jordanie, wydarzenie w Kanie Galilejskiej, nauczanie Jezusa Chrystusa, przekazaniu Ośmiu Błogosławieństw, uzdrawianiu chorych, radosne przywitanie Jezusa wjeżdżającego do Jerozolimy. W ostatniej scenie przenieśliśmy się do Wieczernika na Ostatnią Wieczerzę oraz zdradę Judasza. Ogród Getsemani – pojmanie i postawienie Mesjasza przed sądem żydowskim. W przejmujący sposób ukazano skazanie naszego Zbawcy na ukrzyżowanie.

Przedstawienie było głęboko poruszające. Były to prawdziwe rekolekcje i wzruszające spotkanie z Ewangelią. Przeżycia zostały jeszcze dodatkowo wzmocnione przez piękne dekoracje, kostiumy, oryginalne rekwizyty sprowadzone z Jerozolimy, a także przejmującą muzykę i piosenki w wykonaniu solistek zespołu teatralnego.

Na koniec radość Zmartwychwstania Pana, który przywitał nas słowami: „Pokój Wam”. Misterium było pięknym wprowadzeniem w nadchodzące wydarzenia Wielkiego Tygodnia.

„To jest naprawdę przejmujące Misterium. To trzeba oglądać sercem, bo serce – lepiej widzi niż oczy i lepiej rozumie niż rozum. To jest ewangelizacja w perspektywie nowego tysiąclecia – patrzeć sercem i wiarą”. – ks.bp Janusz Zimniak

 

Lista telefonów kontaktowych

Telefon stacjonarny:

📞 32 215 70 83

W sprawach nagłych:

📞 600 150 014