Marana Tha … Przyjdź Panie, czekamy!

Od 4 grudnia tłumnie przybywaliśmy do kościoła, na roraty. Dzieci z pięknymi lampionami codziennie przemierzały drogi naszej parafii, czasem w deszczu, śniegu, wszystko dla Pana, żeby dobrze przygotować swoje serca na przyjście Mesjasza.

W tym roku naszym przewodnikiem była Gwiazda betlejemska, która przed dwoma tysiącami lat zaprowadziła pasterzy i Trzech Króli do Betlejem, a teraz prowadzi nas, przez codzienne uczestnictwo we Mszy Świętej roratniej, a także przez czynienie dobrych uczynków wobec naszych bliźnich. Każdego dnia na kazaniu ks. Zygmunt odkrywał przed nami historię Bożego Narodzenia i Św. Rodziny, mogliśmy również poznać bliżej Elżbietę, Zachariasza i Św. Jana. Poznaliśmy także znaczenie słów związanych z Adwentem.

Był to bardzo owocny czas, czas oczekiwania na spotkanie z Bożą Dzieciną.

Lista telefonów kontaktowych

Telefon stacjonarny:

📞 32 215 70 83

W sprawach nagłych:

📞 600 150 014