Dziękujemy za wsparcie

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2
serdecznie dziękuje wszystkim rodzicom, którzy przyczynili się do
organizacji kiermaszu, ks. Zygmuntowi za udostępnione miejsce,
ale przede wszystkim mieszkańcom Miliardowic, którzy kupili słodkości
i wsparli finansowo inicjatywę zakupu klimatyzatora.

Lista telefonów kontaktowych

Telefon stacjonarny:

📞 32 215 70 83

W sprawach nagłych:

📞 600 150 014