Dziękujemy za wsparcie

Rada Rodziców wraz z wszystkimi rodzicami dzieci Szkoły Podstawowej nr 2 w Ligocie serdecznie dziękuje mieszkańcom Miliardowic za okazane wsparcie podczas niedzielnego Kiermaszu Ciast. Mamy nadzieję, że wypieki rodziców osłodziły Wam dzień. Pragniemy również podziękować rodzicom, którzy upiekli ciasta, rodzicom zaangażowanym w przygotowanie i obsługę kiermaszu. Księdzu Zygmuntowi dziękujemy za pomoc w realizacji i wsparcie naszego wydarzenia.

Dzięki Wam, Waszej obecności i zaangażowaniu udało się zebrać kwotę w wysokości 4900 zł. Kwota ta, zostanie przeznaczona na bieżące potrzeby dzieci szkolnych.

Rada Rodziców

Lista telefonów kontaktowych

Telefon stacjonarny:

📞 32 215 70 83

W sprawach nagłych:

📞 600 150 014