Dziękujemy za dar serca…

W dni dzisiejszym w akcji oddawania krwi zarejestrowano 29 osób. Krew oddało 20 krwiodawców co daje 9 litrów krwi. Bardzo dziękujemy za ten dar serca i świadectwo miłości Boga i Bliźniego. Do następnego razu.

Lista telefonów kontaktowych

Telefon stacjonarny:

📞 32 215 70 83

W sprawach nagłych:

📞 600 150 014