Dziękujemy za dar serca…

Bez kategorii |

W dni dzisiejszym w akcji oddawania krwi zarejestrowano 29 osób. Krew oddało 20 krwiodawców co daje 9 litrów krwi. Bardzo dziękujemy za ten dar serca i świadectwo miłości Boga i Bliźniego. Do następnego razu.