Dyspensa – 17 czerwca

DYSPENSA OD WSTRZEMIĘŹLIWOŚCI OD POKARMÓW MIĘSNYCH
I ZACHOWANIA DNIA POKUTY

 

Dla dobra duchowego wszystkich wiernych pragnących uszanować zasady religijne i moralne, na podstawie kan. 87 oraz uwzględniając treść kanonów 1250-1252 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam w piątek 17 czerwca 2022 roku, wszystkim wiernym przebywającym na terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej dyspensy od charakteru pokutnego tego dnia, w tym obowiązku wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i zachowania dnia pokuty.
Jednocześnie zobowiązuję korzystających dobrowolnie z dyspensy, do podjęcia dowolnej formy pokuty w innym czasie (np. odmówienie dowolnej modlitwy w intencjach Ojca Świętego lub złożenie ofiary na misje, biednych lub na potrzeby uchodźców).

 

† Roman PINDEL
Biskup Bielsko-Żywiecki

Ks. Adam BIENIEK
Kanclerz Kurii

Lista telefonów kontaktowych

Telefon stacjonarny:

📞 32 215 70 83

W sprawach nagłych:

📞 600 150 014