Dlaczego św. Krzysztof jest patronem kierowców?

Od czasów średniowiecznych św. Krzysztofa zaliczano do 14 „Wspomożycieli”, czyli do szczególnych patronów. Ze względu na rozpowszechnioną legendę  związaną z jego imieniem (niosący Chrystusa) był czczony jako opiekun podróżnych, pielgrzymów, przewodników, flisaków, marynarzy. Dzisiaj jest uważany za patrona kierowców. W dzień jego dorocznej pamiątki poświęca się wszelkiego rodzaju mechaniczne pojazdy. Osoba św. Krzysztofa była w świecie chrześcijańskim tak powszechnie znana, że jego wizerunki można było spotkać w kościołach, na basztach miast, na feretronach i sztandarach. Są także na Zachodzie miasta o jego imieniu.

Modlitwa kierowcy

Boże, daj mi pewną rękę i bystre oko, abym nikomu nie wyrządził żadnej szkody. Nie pozwól, Dawco życia, bym stał się przyczyną śmierci lub kalectwa, a także zachowaj od nieszczęścia i wypadku. Pohamuj pokusę nadmiernej szybkości. Oby piękno stworzonego przez Ciebie świata i radość Twej łaski towarzyszyły mi na zawsze. Amen.

Może być też inna wersja, nieco krótsza:

Wszechmogący Boże, pomóż mi szczęśliwie dojechać do celu i spraw, abym swoją jazdą nie stworzył żadnego zagrożenia. Dobry Ojcze, błogosław wszystkim kierowcom, którzy dzisiaj wyruszyli w drogę.
Święty Krzysztofie – módl się za nami!

Lista telefonów kontaktowych

Telefon stacjonarny:

📞 32 215 70 83

W sprawach nagłych:

📞 600 150 014