Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata…

We wtorek wczesnym rankiem wyruszyliśmy do Krakowa Łagiewnik, by prosić o miłosierdzie Boże, dla nas, naszych rodzin, naszej parafii i naszej Ojczyzny. Wzywając wstawiennictwa św. Faustyny i św. Jana Pawła II dziękowaliśmy za zdrowie duszy i ciała. Wysłuchaliśmy prelekcji siostry Edyty o przesłaniu św. Faustyny i symbolice obrazu Miłosiernego Jezusa. W kościele klasztornym podczas  Mszy św. dziękowaliśmy i prosiliśmy o potrzebne łaski dla nas i naszej parafii. W centrum Świętego  Jana Pawła II modliliśmy się szczególnie za wszystkie rodziny, by Bóg był ważny w życiu naszych rodzin. W godzinie miłosierdzia razem z siostrami Miłosierdzia wzywaliśmy miłosierdzia Bożego w pięciu językach. Czas szybko minął trochę zmęczeni, ale radośni wdzięczni Bogu za ten piękny czas wróciliśmy do Miliardowic.

Lista telefonów kontaktowych

Telefon stacjonarny:

📞 32 215 70 83

W sprawach nagłych:

📞 600 150 014