Czyńcie to na moją pamiątkę…

 

” Hostio Święta, w której jest zawarty testament miłosierdzia Bożego” św. Faustyna

” Przyjmijcie ciało i krew Chrystusa” Fatima  słowa Anioła do św. Hiacynty i św. Franciszka

” Jak wielką wartość w oczach Bożych ma człowiek, skoro sam Bóg karmi go swoim ciałem” św. Jan Paweł II

“Eucharystia jest dziełem największej miłości Pana Jezusa” bł. ks. Michał Sopoćko

 

Lista telefonów kontaktowych

Telefon stacjonarny:

📞 32 215 70 83

W sprawach nagłych:

📞 600 150 014