By powierzyć się Panu….

W sobotę 24 .11.2018 wraz z ks.proboszczem Zygmuntem pojechaliśmy do Sanktuarium
Miłosierdzia Bożego, aby podziękować za owocnie przeżyte Misje Święte oraz prosić o dalsze łaski.
Dziękczynienie rozpoczęło się Mszą św. sprawowaną w Bazylice św.Jana Pawła II. Potem wysłuchaliśmy
historii budowy tej Bazyliki i oglądaliśmy przepiękne mozaiki. Następnym punktem było Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Odwiedziliśmy kościół sióstr w którym znajdują się relikwie św.Faustyny Kowalskiej oraz cudowny obraz
Jezusa Miłosiernego. Nasze radości i troski powierzaliśmy też Panu Jezusowi w wystawionym Najświętszym Sakramencie.
O godzinie 15-tej wzięliśmy udział w koronce do Bożego Miłosierdzia powierzając Panu Bogu naszą parafię ks.proboszcza
oraz nasze rodziny. Do domu wracaliśmy radośni i rozmodleni.

Lista telefonów kontaktowych

Telefon stacjonarny:

📞 32 215 70 83

W sprawach nagłych:

📞 600 150 014