Bogu niech będą dzięki…

Święto Świętej Rodziny, Jezusa, Maryi, Józefa…

Święto Naszych Rodzin…

Niech Święta Rodzina będzie dla nas wzorem i przykładem…

Niech Was Pan błogosławi i strzeże,

Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad wami,

Niech Was obdarzy swą łaską

Niech zwróci ku Wam oblicze swoje i niech Was obdarzy pokojem.

Modlitwa do Świętej Rodziny

Jezu, Maryjo i Józefie, w Was kontemplujemy blask prawdziwej miłości, do Was zwracamy się z ufnością.

Święta Rodzino z Nazaretu, uczyń także nasze rodziny środowiskami komunii i wieczernikami modlitwy,

autentycznymi szkołami Ewangelii i małymi Kościołami domowymi.

Święta Rodzino z Nazaretu, niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie doświadcza przemocy, zamknięcia i podziałów: ktokolwiek został zraniony albo zgorszony, niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.

Święta Rodzino z Nazaretu,przywrócić wszystkim świadomość sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny,

jej piękna w Bożym zamyśle.

Jezu, Maryjo i Józefie, usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania!

Amen.

Lista telefonów kontaktowych

Telefon stacjonarny:

📞 32 215 70 83

W sprawach nagłych:

📞 600 150 014