Błogosławieństwo źródła chrzcielnego

Ks. Biskup Piotr Greger przypomniał wagę Chrztu Świętego i pobłogosławił Chrzcielnice
Niezwykłą pamiątką niedzieli Chrztu Pańskiego w Miliardowicach będzie chrzcielnica, którą pobłogosławił 12 stycznia 2020 r. bp Piotr Greger. Hierarcha, który przewodniczył Mszy św. w miejscowym kościele, przypomniał, że człowiek ochrzczony ma prawo do dziedziczenia dóbr, jakimi dysponuje Ojciec niebieski.
„Każde dziecko ma prawo do udziału w dobrach swoich rodziców. To jest oczywiste i nikt tego nie kwestionuje. Podobnie Pan Bóg obiecuje swoim dzieciom dziedziczenie wszystkich Jego dóbr. A ponieważ cały świat jest Jego własnością, bo wyszedł z jego stwórczej ręki, cały będzie kiedyś i naszym dziedzictwem” – zaznaczył biskup i przywołał słowa św. Pawła, że człowiek będzie sądzić nawet aniołów. „Dopiero wtedy objawi się w pełni nasze życie, jakie zapoczątkowała w nas łaska otrzymana na chrzcie świętym” – podkreślił.
Biskup zachęcił, by uwierzyć, jak człowiek jest ważny w oczach Pana Boga. „Jako ludzie ochrzczeni mamy swoje prawa oraz przywileje, które – według zasad kanonicznych – traktujemy zawsze szeroko, a nie ściśle. W związku z tym od nas samych zależy, na ile te prawa będą obecne w naszej codzienności. Od naszych decyzji zależy bowiem, czy te prawa pozostaną tylko na papierze, czy też będziemy chcieli z nich skorzystać. Mając te prawa, sami decydujemy, czy nam na nich naprawdę zależy” – dodał.
„Chodzi o to, aby chrzest potraktować na serio, aby jego sprawowanie odbyło się z taką powagą, jaka się należy każdemu sakramentowi. Chrzest niczego nie kończy, ale we wspólnocie Kościoła od tego momentu wszystko się dopiero zaczyna. Jeśli ktokolwiek chce żyć, wzrastać i dojrzewać we wspólnocie wierzącego Kościoła, musi wpierw zanurzyć się – jak Jezus na początku swojej publicznej działalności – w wodach chrzcielnych. Bez tego sakramentu nie ma nas w Kościele, nie mamy dostępu do żadnego sakramentu, jesteśmy poza ekonomią siedmiu znaków zbawczej mocy Jezusa” – sprecyzował.
Jak podkreślił, od momentu chrztu świętego człowiek otrzymuje nowe prawa i przywileje, których do tej pory nie posiadał. „One pokazują, jak wiele chrześcijaństwo ma do zaoferowania człowiekowi. Są to prawa i przywileje, które wyróżniają nas spośród milionów ludzi nieochrzczonych. One odsłaniają nam rąbek tajemnicy owego życia, jakie Bóg w nas zapoczątkował”
„Podziękujmy dziś rodzicom, że ofiarowali nas Panu Bogu, że w naszym imieniu z całą wspólnotą Kościoła, z rodzicami chrzestnymi wyznali wiarę. Podziękujmy im za to, że Chrzest Święty potraktowali poważnie i w ciągu życia zrobili wszystko, co w ich mocy, abyśmy łaskę Chrztu Świętego rozwijali w sobie, abyśmy otwierali się na jej działanie”
 
 

Lista telefonów kontaktowych

Telefon stacjonarny:

📞 32 215 70 83

W sprawach nagłych:

📞 600 150 014