Otwórzcie drzwi Chrystusowi

„Szukałem Was, teraz Wy do mnie przychodzicie”

Nasza mała ojczyzna – Miliardowice, też nie zapomia o naszym ukochanym papieżu Świętym Janie Pawle II.
Z okazji przypadającej 100-nej rocznicy jego urodzin w naszym kościele odbyło się krótkie misterium wspominające naszego rodaka.
Podczas prezentacji mogliśmy przypomnieć sobie słowa, które Jan Paweł II kierował do nas, swoich rodaków, podczas pielgrzymek do ojczyzny – „ nie lękajcie się”, „otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi”, „niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi” – to słowa, które już na zawsze pozostaną w naszej pamięci.
Słowa wierszy i piosenek na nowo przybliżyły nam naszego Świętego, pokazały jak bardzo kochał swoją Ojczyznę, ludzi, a nade wszystko Chrystusa i Jego Matkę Maryję.
To Jej zawierzył cały swój pontyfikat „Totus Tuus” – cały Twój Maryjo, jej też zawdzięczał ocalenie z zamachu 13 maja 1981.
Kochany Ojcze Święty pamiętamy i dziękujemy Panu Bogu za Twój pontyfikat.
Święty Janie Pawle II – módl się za nami
 

Przykład naszego Papieża szczególny i rzadki
Kochania swej ziemskiej i niebiańskiej Matki
Swoją utracił wcześnie, lecz w sercu miał zawsze
A brak Jej wypełnił miłością ku Najświętszej Matce

Maryi powierzył się cały- Ona Go jak syna
Umacniała, kochała, stale prowadziła
Po trudnych, niebezpiecznych ścieżkach, drogach życia
Jako dziecko, studenta a potem kleryka
Księdza, biskupa w końcu kardynała
Wreszcie jako papieża – którego ocala
W zamachu 13 maja
w rocznicę Objawień Fatimskich
Jan Paweł II papież – tej tragicznej chwili
Był pewien że to przyczyna Maryi

On kochał Ją bez reszty – świat cały powierzył Jej sercu
I fatimskie przesłanie nadziei w różańcu
Po ziemi całej rozgłosił
Posłuszni więc wskazaniom fatimskim
I słowom Jana – przecież nam bliskim
Różańcem u Matki Bożej uprośmy dla świata
Pokój, wiarę i pieczę – Niechaj każda matka
Ma w Niej wzór i w każdej potrzebie oparcie
A papież niech się wstawia u Niej za nas zawsze


GALERIA

Lista telefonów kontaktowych

Telefon stacjonarny:

📞 32 215 70 83

W sprawach nagłych:

📞 600 150 014