Dyspensa – 17 czerwca

DYSPENSA OD WSTRZEMIĘŹLIWOŚCI OD POKARMÓW MIĘSNYCH I ZACHOWANIA DNIA POKUTY   Dla dobra duchowego wszystkich wiernych pragnących uszanować zasady religijne i moralne, na podstawie kan. 87 oraz uwzględniając treść kanonów 1250-1252 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam w piątek 17 czerwca 2022 roku, wszystkim wiernym przebywającym na terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej dyspensy od charakteru pokutnego tego dnia, w […]

Czyńcie to na moją pamiątkę…

  ” Hostio Święta, w której jest zawarty testament miłosierdzia Bożego” św. Faustyna ” Przyjmijcie ciało i krew Chrystusa” Fatima  słowa Anioła do św. Hiacynty i św. Franciszka ” Jak wielką wartość w oczach Bożych ma człowiek, skoro sam Bóg karmi go swoim ciałem” św. Jan Paweł II “Eucharystia jest dziełem największej miłości Pana Jezusa” […]