Podziękuj Jezusowi i przytul się do Niego

W Encyklice Eclesia de Eucharystia Jan Paweł II napisał: Eucharystia to Ofiara Krzyża, która trwa na wieki. Dar Jezusa, Dar samego siebie, Dar dzieła zbawienia. Pamiątka Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa. Uobecnienie naszego Odkupienia. Eucharystia to wielka tajemnica miłosierdzia. To miłość, aż do końca, miłość, która nie zna miary.To też pamiątka ofiarna, w której przedłuża się […]