Twoja krew – darem życia

Zapraszamy do kolejnej Akcja Krwiodawstwa w naszej parafii, która odbędzie się 11 kwietnia w Uroczystość Odpustową w godz. 9:00 -13:00   Będzie można podzielić się życiem z drugim człowiekiem oddając krew   Akcja będzie odbywała się z zachowaniem wszelkich obostrzeń związanych z aktualną sytuacją

Pragnę…

Pragnę, aby Święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla WSZYSTKICH DUSZ…  

Webinar nt. edukacji seksualnej – zaproszenie

Webinar nt. edukacji seksualnej – zaproszenie 8 kwietnia 2021, Robert Karp W środę, 14 kwietnia, o godz. 19.00 odbędzie się bezpłatny webinar dla rodziców, wychowawców i nauczycieli dotyczący edukacji seksualnej, po którym będzie możliwość otrzymania zaświadczenia uczestnictwa. – Nikt rozsądny nie zabrania dzieciom i młodzieży dostępu do wiedzy. Osią sporu wokół edukacji seksualnej nie jest […]

Umieć uzasadnić swoja wiarę….

Prowadzenie działalności oświatowej jest jednym z istotnych elementów misji Kościoła Katolickiego. U podstaw takiego stwierdzenia leży obowiązek obwieszczania misterium zbawienia wszystkim ludziom oraz troska o integralny rozwój każdego człowieka, powierzone temuż Kościołowi przez samego Jezusa Chrystusa. Realizację tych zadań umożliwiają szkoły katolickie, których przykładem jest Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Melchiora Grodzieckiego w Cieszynie. Każdego roku […]